Algemene voorwaarden Billie Yoga Studio

 

1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.2 De Yogastudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3 De Yogastudio is niet aansprakelijk voor diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Billie Yoga studio, dienen te worden vergoed.

 

2: Beurtenkaarten/abonnementen

2.1 De deelnemer koopt een discovery pass/beurtenkaart/abonnement waarmee hij kan deelnemen aan de lessen.

2.2 Een abonnement of beurtenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

2.4 U kunt uw reservering tot 5 uur vóór de les annuleren. Houd er rekening mee dat bij no-show of een late-annuleren de les zal worden aangerekend.

 

3: Betaling en Opzeggen

3.1 De betaling van de beurtenkaart/abonnement is onomkeerbaar. De yogastudio stort geen geld terug.

 

4: Vakantie en annulering lessen

4.1 Sluiting van de studio wegen vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, website en in de studio.

4.2 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan komt de beurt automatisch terug op de kaart.

 

5. Zwangerschap of ziekte

5.1 Bij ziekte kan in overleg met de studio de beurtenkaart/abonnement voor bepaalde tijd worden opgeschort.

5.2 Zwangerschap: Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.

5.3 De deelnemer kan wegens zwangerschap stoppen met de yogalessen en de beurtenkaart pauzeren.

 

6. Wijzigingen lesrooster, prijzen

6.1 Billie Yoga Studio behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd.

6.2 Billie Yoga Studio kan de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.